Apie mane

    „Mano gyvenimo pašaukimas buvo dirbti kariuomenėje, tai atsispindi ir mano biografijoje. Man teko kariauti, būti sužeistam, matyti, kaip žūva draugai. Aš žinau, kas yra karas, žinau, kaip tai yra baisu, todėl padarysiu viską, kad mano tautiečiams netektų kariauti ir kad Lietuvos žemėje karo nebūtų.“

Biografija

Išsilavinimas

1978–1982

Taškento aukštoji pėstininkų vadų mokykla;

Išsilavinimas

Patirtis

1983–1985

Motorizuotosios šaulių kuopos vadas Afganistane;

Patirtis

Patirtis

1985-1988

Turkestano karinės apygardos motošaulių bataliono vadas;

Patirtis

Išsilavinimas

1988–1991

Maskvos M. Frunzės karo akademija;

Išsilavinimas

Patirtis

1991–1992

Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio vado pavaduotojas,

Mechanizuotos pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ vado pavaduotojas-štabo viršininkas;

Patirtis

Patirtis

1992–1993

Krašto apsaugos ministerijos Jungtinio štabo viršininkas;

 

Patirtis

Patirtis

1994-1995

Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo viršininkas-kariuomenės vado pirmasis pavaduotojas;

Patirtis

Išsilavinimas

1995–1996

NATO gynybos koledžas Romoje;

Išsilavinimas

Patirtis

1996-1999

Lietuvos kariuomenės vado pavaduotojas;

Patirtis

Patirtis

1999-2001

Lietuvos Respublikos karinis atstovas prie NATO ir Vakarų Europos Sąjungos, gynybos atašė Belgijos Karalystei;

Patirtis

Patirtis

2001-2004

Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas;

Patirtis

Patirtis

2004-2009

Lietuvos kariuomenės vadas;

Patirtis

Patirtis

2010-2014

Transporto ir logistikos bendrovės „Hoptransa“ antrinės įmonės UAB „Hoptrans Projects“ plėtros direktorius, generalinis direktorius;

Patirtis

Patirtis

2014-2015

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius;

Patirtis

Tikslas

2024-2029

Lietuvos Respublikos prezidentas?

Tikslas

Kariniai laipsniai

Apdovanojimai