Privatumo politika

Siųsdami mums žinutę, pildydami šioje interneto svetainėje esančias kontaktinės, naujienlaiškio prenumeratos ir registracijos į savanorių komandą informacinių laukelių formas ir tokiu būdu pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Valdas Tutkus, gim. data 1960.12.27. Buveinės adresas: Vėjų g. 26, Paraudondvarių k. Vilniaus raj., Lietuvos Respublika. Kontaktinis el. pašto adresas asmens duomenų apsaugos klausimais: valdas@tutkus2024.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir pan., pasiūlyti Jums tapti partijos “Kartu su Vyčiu” nariais, Valdo Tutkaus rinkiminės kampanijos savanoriais, paremti Valdą Tutkų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@tutkus2024.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt ).

Prenumeruoti naujienlaiškį

Paremti rinkiminę kampaniją