Programa

Principinės programinės nuostatos

I. Lietuvos žemė netaps mūšio lauku. Užtikrinsime taikų ir saugų piliečių gyvenimą.

II. Atkursime ir stiprinsime santykius su visomis kaimyninėmis valstybėmis, siekdami pragmatinio ir harmoningo, abipusiai naudingo bendradarbiavimo.

III. Užtikrinsime Lietuvos Konstitucijos ir įstatymų viršenybę prieš ES aktus. Atsižvelgiant į visuomenės lūkesčius, bus peržiūrėti įstatymai, įskaitant referendumo ir rinkimų, o esant poreikiui – ir Konstitucija.

IV. Strateginės įmonės grįš į Valstybės rankas. Skatinsime naujovių bei technologijų vystymą.

V. Bus įsteigtas Nacionalinis komercinis bankas, grynųjų pinigų naudojimas bus įteisintas ir nekvestionuojamas. Lito sugrąžinimas – siekiamybė.

VI. Stiprinsime ir puoselėsime šeimą bei jos vertybes. Bus įsteigta Šeimos ministerija, kuri rūpinsis šeimų gerove.

VII. Peržiūrėsime švietimo sistemą. Teiksime pirmenybę tautiniam – patriotiniam auklėjimui. Puoselėsime Lietuvių tautos kultūrą.

VIII. Atsižvelgdami į visuomenės poreikius, inicijuosime sveikatos apsaugos sistemos pertvarką.

IX. Remsime ir stiprinsime žemės ūkį, vidutinį bei smulkų verslą. Bus sustabdytas besaikis ir nesąmoningas miškų kirtimas.

X. Užtikrinsime asmeninę politikų atsakomybę. Visų lygių politikų ir valdininkų veikla bus teisiškai įvertinta.

XI. Lietuva atgims kaip tranzito centras. Atgaivinsime geležinkelius, Klaipėdos jūrų uostą, autotransporto tranzitą. Šiaulių oro uostas taps transatlantinio krovininio susisiekimo punktu.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Paremti rinkiminę kampaniją